Arbeidsmiljø- og helsekartlegging

Arbeidsmiljø- og helsekartlegging:

  • Førstegangs helsekontroll for nye kunder
  • Målrettet helsekontroll hvert 3. år
  • Deltakelse på vernerunde
  • Arbeidsmiljøundersøkelse
  • Risikoanalyse og handlingsplan
  • Ergonomisk kartlegging
  • Yrkeshygieniske målinger (lys, støy, radon mv)

Kontakt oss