Individ

Individ:

  • Oppfølging-/støttesamtaler
  • Utredning og oppfølging av yrkesrelaterte plager
  • Helseattester
  • Sykefraværsoppfølging
  • Arbeidsplassvurdering
  • Ergonomisk veiledning
  • Offshore- og sjømannsattest

Kontakt oss