Organisasjon

Organisasjon:

  • Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg og andre utvalg/møter
  • Bistand med internkontroll og hms-system
  • Lederstøtte/coaching
  • Konflikthåndtering
  • Krisebistand
  • Bistand ved rus- og avhengighetsproblematikk

Kontakt oss