Tjenester

Arbeidsmiljø- og helsekartlegging:

 • Førstegangs helsekontroll for nye kunder
 • Målrettet helsekontroll hvert 3. år
 • Deltakelse på vernerunde
 • Arbeidsmiljøundersøkelse
 • Risikoanalyse og handlingsplan
 • Ergonomisk kartlegging
 • Yrkeshygieniske målinger (lys, støy, radon mv)

Organisasjon:

 • Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg og andre utvalg/møter
 • Bistand med internkontroll og hms-system
 • Lederstøtte/coaching
 • Konflikthåndtering
 • Krisebistand
 • Bistand ved rus- og avhengighetsproblematikk

Individ:

 • Oppfølging-/støttesamtaler
 • Utredning og oppfølging av yrkesrelaterte plager
 • Helseattester
 • Sykefraværsoppfølging
 • Arbeidsplassvurdering
 • Ergonomisk veiledning
 • Offshore- og sjømannsattest

Kurs:

 • Grunnopplæring i arbeidsmiljø
 • Kjemikaliekurs
 • Førstehjelpskurs
 • Hjertestarterkurs
 • Ergonomikurs